Referencje

LISTA REFERENCYJNA:

 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki Lublin
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji Lublin
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  OIC Poland Lublin
 • NS Konsulting  Sp. z o.o. Lublin
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka  Warszawa 
 • Fundacja  „Fundusz Inicjatyw” Lublin
 • Polski Uniwersytet Wirtualny Łódź
 • Stowarzyszenie B4 Rzeszów - filia Lublin
 • CONSULTOR sp. z o.o. Lublin
 • Polska Federacja Związków Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych Wrocław
 • Europejskie Centrum Ekonomiczne PRESTIŻ  sp. z o.o. Lublin
 • FUDA –  Fundusze Unijne, Doradztwo i Audyt - Agnieszka Laskowska Lublin
 • Caritas Polska Warszawa o/Lublin
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Słoneczko” w Lublinie
 • Fundacja Inicjatyw Lokalnych  Lublin  o/Puławy
 • Stowarzyszenie POSTIS Lublin
 • Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA Sp. z o.o Lublin
 • Forum Młodych PKPP LEWIATAN Region Lubelski
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Lublin (obecnie - Europejska Platforma Edukacyjna Sp. zo.o.)
 • Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. Lublin
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Lubelski ośrodek Samopomocy
 • UNIZETO Technologies S.A. Lublin
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Lublin
 • PPHK „Bytmet”  Ryszard Jagielski Marki k/Warszawy - obecnie BYTMET sp. z o.o.
 • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Warszawa 
 • Polski Związek Głuchych Łódź
 • Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Nałęczowie
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Lublin
 • Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” Puławy
 • Puławska Szkoła Wyższa  Puławy