Doradca zawodowy

 

Posiadam certyfikat w zakresie doradztwa zawodowego.

 • Nr 203P/09

 

DOŚWIADCZENIE:

 • Warsztat Pośrednika pracy – 30 godz.  Studia podyplomowe „Pośrednik pracy”
  Zagadnienia: opracowanie teczki pośrednika pracy z niezbędnymi narzędziami               w pracy pośrednika (IV-VI 2015)
 • Doradztwo zawodowe – 420 godz.  Odbiorcy: osoby niepełnosprawne korzystające    z usług Biura Karier LFOON. Cel: opracowanie  we współpracy z psychologiem               i Koordynatorem Indywidualnego Planu Działania dla 48 beneficjentów. Zadanie zlecone ze środków PFRON (II 2014 - III 2015)
 • Warsztat Pośrednika pracy (30 godz.) – studia podyplomowe „Pośrednik pracy” WSEI w Lublinie
  Zagadnienia: opracowanie z studentami teczki pośrednika pracy z niezbędnymi narzędziami w pracy pośrednika (I - VI 2012 r.)
 • Indywidualne doradztwo zawodowe (90 godz.) dla osób korzystających z usług Biura Karier LFOON w Lublinie
  Cel: opracowanie  we współpracy z psychologiem i Koordynatorem Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta (VI - XII 2011 r.)
  Zadanie zlecone ze środków PFRON - „Biuro Karier – Skuteczny element aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”
 • Warsztat Pośrednika pracy (24 godz.) – studia podyplomowe „Pośrednik pracy” WSEI w Lublinie
  Zagadnienia: opracowanie z studentami teczki pośrednika pracy z niezbędnymi narzędziami w pracy pośrednika (IV - VI 2011 r.)
 • Indywidualne doradztwo zawodowe (90 godz.) dla osób korzystających z usług Biura Karier LFOON w Lublinie
  Cel: opracowanie  we współpracy z psychologiem i Koordynatorem Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta (III - V 2011 r.)
  Zadanie zlecone ze środków PFRON - „Biuro Karier – Skuteczny element aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”
 • Indywidualne doradztwo zawodowe (24 godz.) - QUEST w Lublinie
  Cel: poznanie indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników Projektu „Budujemy przyszłość” w celu stworzenia IPD (I 2011 r.)
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (33 godz.) - QUEST w Lublinie
  Cel: poznanie indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników Projektu „Budujemy przyszłość” (XII 2010 - I 2011 r.)
 • Sztuka autoprezentacji (15 godz.) dla kierunku Ekonomia WSFiHM im. F. Skarbka w Warszawie
  Zagadnienia: komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, stres, jak przygotować profesjonalne prezentacje, wizerunek własny (X 2010 - I 2011 r.)
 • Warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego (48 godz.) - LFOON w Lublinie
  Cel: jak stać się konkurencyjnym na rynku pracy, podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, poprawne CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (IX - X 2010 r.)

Łącznie ponad 800 godz. doradztwa