Doradca prawny

 

Jestem doradcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Prawnik pro bono.

 • prawo administracyjne
 • prawo cywilnego
 • prawo gospodarczego
 • prawo konsumenckie 
 • prawo pracy 
 • prawo rodzinne
 • prawo spadkowe
 • prawo spółek
 • prawo turystyczne
 • prawo ubezpieczeń spolecznych
 • prawo własności
 • świadczenia społeczne
 • umowy gospodarcze 
 • własność intelektualna

Od 2006 roku udzieliłam podnad 10 000 porad prawnych.

Wolontariat: porady mailowe i osobiste – ok. 1800 godz.

Doświadczenie:
 • Specjalistyczne porady prawne – 300 godz.
  Odbiorcy: osoby niepełnosprawne, opiekunowie ON, członkowie organizacji korzystające z pomocy „Centrum Informacyjno – Poradniczego Osób Niepełnosprawnych” w LFOON Lublin
 • Indywidualne doradztwo w zakresie współpracy niefinansowej z NGO dla 6 gmin powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (gmina), Stoczek Łukowski (miasto) – 24 godz.
 • Indywidualne doradztwo zawodowo-prawne – 248 godz.
  Odbiorcy: osoby niepełnosprawne, ich rodzice i opiekunowie
  Projekt: Łamanie barier Lublin-Zamość-Włodawa-Brześć. Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012-2013 Polska/Białoruś
 • Indywidualne doradztwo w zakresie współpracy finansowej z NGO dla 6 gmin powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (gmina), Stoczek Łukowski (miasto) – 120 godz
 • Indywidualne doradztwo prawne dla 6 gmin powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Wojcieszków – 24 godz.
 • Specjalistyczne porady prawne – 360 godz.
  Odbiorcy: osoby niepełnosprawne, opiekunowie ON, członkowie organizacji korzystające z pomocy „Centrum Informacyjno – Poradniczego Osób Niepełnosprawnych” w LFOON Lublin
 • Poradnictwo z biznes planu90 godz. – wsparcie dla osób zakładających spółdzienie socjalne. Projekt: Przedsiębiorczy start. CONSULTOR sp. z o.o. Lublin                             
 • Indywidualne porady prawne15 godz. – wsparcie dla osób uczestniczących w projekcie
  Projekt: Nie taki rynek straszny jak go malują. Stowarzyszenie „Słoneczko” w Lublinie
 • Specjalistyczne porady prawne360 godz. – Odbiorcy: osoby niepełnosprawne, opiekunowie ON, członkowie organizacji korzystające z pomocy „Centrum Informacyjno – Poradniczego Osób Niepełnosprawnych” w Lublinie. Polska Federacja Związków Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu
 • Porady prawne (telefoniczne, mailowe i osobiste) – 135 godz. – wsparcie dla organizacji pozarządowych. Projekt "Standardy Działania Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej". Fundacja OIC Poland w Lublinie
 • Indywidualne porady prawne – 20 godz. – wsparcie do matek dzieci niepełnosprawnych. Projekt "Wyjątkowe mamy". Stowarzyszenie Słoneczko w Lublinie
 • Indywidualne porady i konsultacje prawne – 420 godz. – dla osób korzystających z pomocy Centrum Informacyjno – Poradniczego Osób Niepełnosprawnych LFOON w Lublinie.
  Działania współfinansowane przez PFRON.
 • Indywidualne doradztwo prawne 72 godz.  – dla 30 podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubelskiego. Projekt „Punkty wsparcia ekonomii społecznej w województwie lubelskim”. Stowarzyszenie B4 w Rzeszowie
 • Grupowe doradztwo prawne – 11 godz. – dla 30 podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubelskiego. Projekt „Punkty wsparcia ekonomii społecznej w województwie lubelskim”. Stowarzyszenie B4 w Rzeszowie
 • Porady prawne – 224 godz. –  dla mieszkańców i instytucji z terenu powiatu puławskiego i ryckiego. Projekt "Poznaj swoje prawa". LOS w Lublinie
 • Indywidualne porady i konsultacje prawne20 godz. – projekt systemowy „Inwestuj w siebie – wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców Lublina”. LFOON + MOPR w Lublinie
 • Indywidualne porady i konsultacje prawne  – 304 godz. –  Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej LOWES – Ekspert – prawnik. Wsparcie dla organizacji pozarządowych. OIC Poland w Lublinie
 • Obsługa prawna w Projekcie: „Era inżyniera” oraz w Projekcie: „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej” – łacznie 400 godz. WSPA w Lublinie
 • Indywidualne porady i konsultacje prawne288 godz. – dla 14 uczestników projektu „Biznes na start”. Stowarzyszenie B4 w Rzeszowie
 • Indywidualne porady prawne – 30 godz.–  w ramach Projektu „Spin Centrum” - „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out”. FFI w Lublinie
 • Indywidualne porady i konsultacje prawne – 480 godz. – Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych w Lublinie. Projekt: Lubelskie – Obywatelskie. OIC Poland w Lublinie
 • Indywidualne porady i konsultacje prawne 64 godz. – „Wojewódzka Sieć Informacyjno – Doradcza dla Osób Niepełnosprawnych, Rodzin i Instytucji działających na rzecz Środowiska Osób Niepełnosprawnych”. LFOON w Lublinie
 • Indywidualne poradnictwo prawne30 godz. –  wsparcie dla młodzieży ostatniej klasy szkoły średniej i ich rodzin. Projekt 4 KROKI - Wsparcie dla osób niesłyszących na rynku pracy. PZG w Łodzi
 • Indywidualne poradnictwo prawne – 216 godz. – wsparcie dla 40 matek wychowujących dzieci niepełnosprawnew ramach. Projekt Dla zdrowia i urody życia - edycja II. LFOON w Lublinie
 • Indywidualne porady prawne30 godz. – wsparcie dla 60 osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt "Drzwi do sukcesu". Stowarzyszenie B4 w Rzeszowie
 • Konsultacje telefoniczne z zakresu prawa gospodarczego i finansów przedsiębiorstwa, prawa pracy na rzecz klientów – 17 godz. ECKP sp. zo.o. w Warszawie
 • Indywidualne porady i konsultacje prawne72 godz. – w Punkcie „Wojewódzkiej Sieci Informacyjno – Doradczej dla Osób Niepełnosprawnych, Rodzin i Instytucji działających na rzecz Środowiska Osób Niepełnosprawnych”. LFOON w Lublinie
 • Indywidualne poradnictwo prawne160 godz. – wsparcie dla 40 matek wychowujących dzieci niepełnosprawne. Projekt Dla zdrowia i urody życia. LFOON w Lublinie

ŁĄCZNIE: ponad 5000 godz.poradnictwa