O mnie

mgr Dorota Ulikowska

Jestem prawnikiem, absolwentką UMCS - Wydzial Prawa i Administracji w Lublinie.

Ukończyłam kilka kierunków studiów podyplomowych:

  • komunikacja społeczna
  • doradztwo zawodowe
  • pedagogika 

oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in.:

  • Biznes i zarządzanie
  • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
  • Menedżer Ekonomii Społecznej

Pogłębiałam swoją wiedzę w: 

  • Reykjavik University – Reykjavik, Islandia 
  • Diakonhjemmet University College – Oslo, Norwegia

Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczoś›ci i Administracji w Lublinie, Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Puławskiej Szkole Wyższej w Puławach, Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych  im. Fryderyka Skarbka w Warszawie, e-wykładowca w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym.

Trener, posiada uprawnienia trenerskie. Prowadzi szkolenia i warsztaty z prawa cywilnego, gospodarczego, przedsiębiorczości, administracyjnego, prawa spółek, pracy i ubezpieczeń społecznych, turystyki, zamowień„ publicznych, prawa konsumenckiego, ekonomii społecznej, umów gospodarczych, własności intelektualnej, handlu zagranicznego, zarządzania i marketingu i wielu innych. Współpracuje z wieloma instytucjami szkoleniowymi.

Coach – warsztat umiejętności coauchingowych – Certyfikat Nr WSZ/02/XL/13

Doradca i konsultant prawny, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, własności, zatrudnienia, gospodarczego, socjalnego, konsumenckiego. Pracowała w kilku Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich. Udziela porad pro bono.

zob. materiał filmowy pt. "Społeczeństwo obywatelskie" dot. bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego; link - https://www.youtube.com/watch?v=PqT_8rx1Zso  

Doradca metodyczny  kierownik zespołu eksperckiego: odpowiedzialna za opracowanie 4-ch programów nauczania dla LO i TECH, studiowanie opracowanych treści programowych pod katem założeń podstawy programowej, zasad pracy z młodzieżą i oczekiwanych efektów nauczania.                     

Mediator sądowy – przy Sądzie Okręgowym w Lublinie - Decyzja  Nr 0154-27k/10

Ekspert w zakresie polityki społecznej i ekonomii społecznej. Od lat współpracuje z wieloma NGO w charakterze prawnika, doradcy zawodowego, trenera lub wolontariusza.

Koordynator merytoryczny – prac ekspertów w zakresie adekwatności i przydatności opracowanych narzędzi badawczych. Weryfikacja jakości materiałów dydaktycznych oraz opracowanych zarysów materiałów szkoleniowych (nadzór nad  treścią merytoryczną szkoleń). Produkt finalny NCA – NEW COMPETENCE AND ABILITY" - narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych.

Ekspert - prawnik - w zespole ekspertów stworzyła Model współpracy koordynujący na poziomie lokalnym działalność instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w ramach Powiatowych Rad Zatrudnienia (zob. więcej w zakładce Publikacje).

Ekspert – członek zespołu ewaluacyjnego – odpowiedzialna  za przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej projektu „Wyjść na prostą” – kierowany dla osób opuszczających ZK. Ewaluacja produktów wypracowanych w ramach projektu.

Członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie.

Specjalistka prawa konsumenckiego - członek Federacji Konsumentów.

Redaktor – w GAZETA NAŁĘCZOWSKA, gdzie prowadzi dział Prawnik wyjaśnia, oraz na internetowym portalu poradniczym www.wieszjak.pl - pisze o prawnych zagadnieniach do działu Konsument i umowy.

Autorka licznych opracowań, analiz, materiałów dydaktycznych i szkoleniowych,                e-booków, autorka oraz współautorka kilku książek. Napisała dziesiątki artykułów prasowych.